RATKAISUKESKEISTÄ PSYKOTERAPIAA TURUSSA

Olen Minna ja työskentelen ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina. Pohjakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja tehnyt monipuolisesti töitä sosiaalialalla  yli kymmenen vuoden ajan. Olen Valviran vahvistama psykoterapeutti ja Kelan palveluntuottaja.

Työkokemukseni on avartanut ja kasvattanut näkemyksiäni elämän moninaisuudesta sekä mahdollistanut työskentelyn meidän ihmisten kohtaamien haasteiden parissa. 

Lähtökohtana terapiassa on aina asiakkaan oma elämäntilanne ja siitä nousevat kysymykset. Avustan sinua hahmottamaan muutoksen mahdollisuudet ja tavoitteet. Keskusteluissa ei niinkään korosteta ongelmia, sairautta tai menneisyyttä, vaan etsitään yhdessä tapoja parempaan elämään - sellaiseen, mikä on hyvää ja merkityksellistä sinulle. 

Terapeuttina olen kuunteleva, empaattinen sekä sinua arvostava. Elämänmyönteisyys ja positiivisuus korostuvat terapiatyössäni. Työskentelyssäni olen aktiivinen: kuuntelemalla, kyselemällä ja kanssasi keskustellen pyrin auttamaan sinua hahmottamaan mahdollisia uusia näkökulmia ja suuntia. Rohkaisen ja tuen sinua havainnoimaan omat vahvuutesi ja voimavarasi, sillä niitä sinusta löytyy - etsitään ne yhdessä. 


Koulutukset:

Psykofyysisen psykoterapian perusteet, Turun kesäyliopisto (2022)

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Oulun yliopisto (2019)

Traumaattisten kriisien koulutus, Lounais-Suomen Mielenterveysseura (2017)

Sosiaalityöntekijä (VTM), Turun yliopisto (2010)