PSYKOTERAPIAPALVELUT


Voit olla yhteydessä, jos pohdit jaksamistasi, mielialaasi, ihmissuhteitasi tai muuta, jossa keskusteleva tuki olisi hyödyllinen. Ratkaisukeskeisen psykoterapian tarkoituksena on tukea ja auttaa sinua eteenpäin elämänhankaluuksissa, ongelmissa, kriiseissä ja muutostilanteissa.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa pyrimme yhdessä luomaan tavoitteitasi ja suuntaamaan ajatuksesi tulevaan. Etsimme yhdessä vahvuuksiasi ja voimavarojasi, joiden avulla mahdollistat muutoksen elämässäsi. Painopiste on oman elämän edistämisessä sekä omien vahvuuksien tunnistamisessa. Työskentelyssäni on läsnä luottamuksellisuus, kunnioitus ja toivon luominen.

Psykoterapia voi olla lyhytkestoista (1 - 20 kertaa), jota tarjoan itsemaksaville asiakkaille tai esimerkiksi vakuutusyhtiön tai työterveyden maksusitoumuksella asioiville asiakkaille. Psykoterapia voi olla myös pitkäkestoista, kuten esimerkiksi Kelan kuntoutuspsykoterapia. Psykoterapiaan voit tulla ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana, vakuutusyhtiön tai työterveyden maksusitoumuksella tai Kelan kuntoutuspsykoterapiapäätöksellä. Kela korvaa käynneistä tällä hetkellä 57,60 €, jolloin omavastuuosuudeksi jää 32,40 € / 45 min.Psykoterapiakäyntien hinnat:

90 € / 45 min.

110 € / 60 min.

180 € / 90 min.

Psykoterapian tutustumiskäynti:

90 € / 45 min.


Tietoa psykoterapiasta:

Psykoterapiaan hakeutujan opas

Kelan kuntoutuspsykoterapia