RATKAISUKESKEISTÄ PSYKOTERAPIAA TURUSSA

Olen Minna ja työskentelen ratkaisukeskeisenä yksilöpsykoterapeuttina, joka käytännössä tarkoittaa voimavarasuuntautunutta ja tavoitteellista työtapaa. Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Ammatillisina lisäkoulutuksina olen käynyt Traumaattisten kriisien koulutuksen, Psykofyysisen psykoterapian perusteet ja EMDR 1 ja 2 tason koulutukset. Tällä hetkellä olen kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa. Olen Valviran vahvistama psykoterapeutti ja Kelan palveluntuottaja.

Erityisinä ammatillisina kiinnostuksen kohteina minulle ovat opiskelu- ja työuupumukseen liittyvät haasteet, kehonkuvaan ja kehollisuuteen liittyvät pohdinnat, sateenkaarevat teemat sekä itsemyötätunto.

Pidän yhteistyösuhteen rakentamista vuorovaikutukselliseksi, luottamukselliseksi ja avoimeksi erittäin tärkeänä, jotta saat asiakkaana kokemuksen kohdatuksi tulemisesta omana itsenäsi. Psykoterapeuttisessa työskentelyssä koen erityisen tärkeänä kunnioittaa arvojasi, yksilöllisyyttäsi ja kokemustesi ainutlaatuisuutta, toisin sanoen sen, että tulet koet tulevasi kohdatuksi juuri sellaisena kuin olet.

Psykoterapeuttina olen kuunteleva, myötätuntoinen sekä sinua arvostava. Elämänmyönteisyys ja positiivisuus korostuvat terapiatyössäni. Työskentelytapani on aktiivinen, asiakasta osallistava ja dialoginen, tasaveroiseen yhteistyösuhteeseen perustuva. Toisinaan keskustelun apuna käytän työssäni tehtäviä sekä kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä. Haasteiden lisäksi koen tärkeänä löytää voimavarasi ja unelmasi, joiden avulla on mahdollista hahmottaa toivomasi merkityksellinen elämä.


Koulutukset:

EMDR 2-taso, Memodria Oy (2023)

EMDR 1-taso, Traumaterapiakeskus (2023)

Psykofyysisen psykoterapian perusteet, Turun kesäyliopisto (2022)

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Oulun yliopisto (2019)

Traumaattisten kriisien koulutus, Lounais-Suomen Mielenterveysseura (2017)

Sosiaalityöntekijä (VTM), Turun yliopisto (2010)